Portfolio

Sinds 2008 werk ik aan projecten in functies als Product Manager, Product Owner, Informatie analist en Functioneel ontwerper. Allemaal gericht op het beter afstemmen van de informatievoorziening op de bedrijfsprocessen.

Sturingsinformatie HRM
Feb 2017 – Okt 2017
Analyse, advies en uitwerking rapportages …
Een nieuw VVS
Juni 2015 – Feb 2017
Selectie en implementatie nieuw VVS …
Advies implementatie E-HRM
Okt 2016
Advies inrichting organisatiestructuur en stroomprocessen …
Informatie analyse verlof
Aug 2016
Informatie analyse voor uitwisseling verlofgegevens …
E-HRM
Okt 2013 – Dec 2015
Aanbesteding Personeels Management systeem …
E-HRM
Okt 2012 – Juni 2014
Implementatie van E-HRM systeem Workforce …
Intranet
Okt 2012 – Maart 2013
Functionele vormgeving nieuw Intranet …
Kennis- Klantvolgsysteem
Sept 2011 – Maart 2012
Inrichting kennis- klantvolgsysteem …
Dagelijks onderhoud
Juli 2011 – Maart 2012
Inrichting beslisboom voor het aannemen van reparatieverzoeken …
Huurdersportaal
April 2010 – Feb 2012
Inrichting huurdersportaal …
Woning Inspectie App
Mei 2011 – Juli 2011
Informatie analyse en functioneel ontwerp t.b.v. Woning Inspectie applicatie voor tablet …
Dagelijks onderhoud
Juli 2010 – Jan 2011
Inrichting beslisboom voor het aannemen van reparatieverzoeken …
Normeringsapplicatie
Augustus 2010
Inrichting en optimalisatie normeringsmodule voor KPI’s …
Overlijdens-risicoverzekering
Dec 2009 – Jan 2010
Applicatie voor overlijdensrisico-verzekering Interpolis …
Intranet Rotterdam
Sept 2009 – Nov 2009
Intranet t.b.v. samenwerking en kennisdeling in Y-share …
WABO
April 2008 – Aug 2009
Implementatie WABO …
Sturingsinformatie
Feb 2009 – Mei 2009
Managementinformatie Bouw- en Woningtoezicht …