Beslisboom reparatieverzoeken Domijn


Om meer structuur aan te brengen in de aanname van reparatieverzoeken en hiermee tijd te besparen en de kans op fouten te verkleinen heeft Domijn de module IRIS-Reparatieverzoeken van Kubion ingezet.

IRIS-Reparatieverzoeken is een beslisboom die de werknemer door het proces van aanname van een reparatieverzoek leidt en hierin visueel ondersteunt. Alle mogelijke reparatieverzoeken met afhandeling, uitzonderingen en te stellen extra vragen zijn in de beslisboom verwerkt wat de kans op fouten verkleint.

Voor een optimale inrichting heb ik Domijn begeleid bij de inventarisatie van het proces, het beleid en het in kaart brengen van de uitzonderingen. Aanpassingen op de standaard functionaliteit van de beslisboom heb ik vertaald naar een functioneel ontwerp.

Terug naar portfolio ↵