E-HRM Breda

ADP Workforce is een HRM systeem met modules voor het beheren van arbeidsovereenkomsten, verlofrechten, verzuim en herstel, digitaal personeelsdossier, functionering en meer. Daarnaast biedt dit systeem een Management Self Service en Employee Self Service voor o.a. het aanvragen van verlof, doorgeven van verzuim en herstel, declareren van overuren of reiskosten en afspraken maken voor functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Met analyse van processen, informatiebehoefte en de mogelijkheden van Workforce heb ik de gemeente Breda geholpen met het inrichten van het systeem en het uitrollen van de Management Self Service en Employee Self Service voor ongeveer 1500 werknemers.

Door de inzet van Workforce lopen de processen nu efficiënter en wordt veel tijd bespaard. Denk bijvoorbeeld aan het herberekenen van verlofrecht voor een werknemer die besluit minder te gaan werken. Na het aanpassen van de arbeidsovereenkomst rekent Workforce met één druk op de knop het nieuwe verlofrecht uit op basis van de oude en nieuwe werktijden.

Erik heeft een belangrijke bijdrage geleverd in de verdere implementatie van het HRM-systeem Workforce binnen de Gemeente Breda. Erik stelt hoge eisen aan de kwaliteit van producten en handelt hier ook naar. Erik signaleert problemen, legt verbanden tussen gegevens en zoekt naar oplossingen. Dit heeft geresulteerd dat medewerkers in de organisatie steeds meer vertrouwen kregen in het HRM-systeem Workforce. Erik had geen tot weinig affiniteit met de werkzaamheden van HRM en het systeem Workforce, maar zijn kracht zit hem in het feit dat hij zaken snel oppakt en eigen maakt. Wij zijn Erik zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij de afgelopen tijd binnen Breda Workforce heeft vorm gegeven.
Herman van Gerrevink, Gemeente Breda

Terug naar portfolio ↵