Kennis- Klantvolgsysteem ZOwonen

Om hun klanten beter van dienst te zijn heeft ZOwonen in maart 2012 een Klant Contact Centrum (KCC) geopend als eerste aanspreekpunt voor vragen en meldingen omtrent de huur van hun woningen. Om het KCC hierin zo goed mogelijk te ondersteunen heeft ZOwonen de applicatie IRIS van Kubion ingezet.

IRIS is een kennis- klantvolgsysteem waarin kennis is vastgelegd over alle processen van een woningcorporatie, klantcontacten in kunnen worden bijgehouden, betaalgegevens gewijzigd kunnen worden en waarmee reparatieverzoeken en overlast kunnen worden gemeld met behulp van een beslisboom die de werknemer door het proces van aanname leidt en hierin visueel ondersteunt. Alle mogelijke reparatieverzoeken en overlastmeldingen met afhandeling, uitzonderingen en te stellen extra vragen zijn in de beslisboom verwerkt wat de kans op fouten verkleint.

Voor een optimale inrichting van de kennis en beslisbomen heb ik ZOwonen begeleid bij de inventarisatie van de processen, het beleid en het in kaart brengen van de uitzonderingen. Aanpassingen op de standaard functionaliteit heb ik vertaald naar een functioneel ontwerp.

Als business consultant heeft Erik de branchekennis van woningcorporaties snel eigen gemaakt en toegepast bij onze klanten.
Erik is zelfstandig en doelgericht en hij werkt zeer gestructureerd en overzichtelijk wat transparantie aan de klant geeft.
Erik heeft aan een half woord genoeg, maar zorgt er dan wel voor dat hij alle benodigde informatie krijgt om verder te kunnen. Hij is hierin sturend en leidend. Daarnaast is hij een zeer prettig persoon om mee samen te werken.
Bart van Haren, Kubion

Terug naar portfolio ↵