Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht (WABO)

Om de regeldruk omtrent het aanvragen van bouw-, sloop-, milieu- en monumentvergunningen te verminderen, is in 2010 de wet WABO (Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht) ingevoerd. Deze wet verandert het vergunningsproces voor zowel de burger en het bedrijf als de gemeente.
Als burger of bedrijf kun je nu op elk gewenst moment van de dag een aanvraag doen door middel van een online stappenplan op één centraal punt: het ‘omgevingsloket online.’ Omdat de toepassing direct inzicht geeft in aan te leveren stukken is een afspraak met de gemeente niet nodig.

Voorafgaand aan het intreden van de wet werkte de gemeente aan de benodigde aanpassingen van het proces en de informatievoorziening om direct volgens de nieuwe wet aanvragen te kunnen ontvangen en behandelen. Voor de gemeente heb ik de nieuwe procesbeschrijvingen geanalyseerd en gemodelleerd. Daarnaast heb ik de benodigde gegevensuitwisseling tussen het omgevingsloket en de informatiesystemen van de gemeente Breda beschreven.

De aanvraag wordt direct in de betreffende systemen verwerkt, wat tijd bespaart en de kans op fouten terugdringt. Bij de aanvraag van verschillende vergunningen kunnen de desbetreffende afdelingen parallel aan elkaar de vergunningaanvraag in behandeling nemen. Zo wordt nog meer tijd bespaard.

Terug naar portfolio ↵