Normeringsapplicatie De Key

Voor het sturen op KPI’s ontsluit De Key gegevens uit verschillende informatiesystemen en verzameld deze in het datawarehouse. Met de gegevens in het datawarehouse worden managementrapportages gegenereerd.

Eind van ieder jaar geeft De Key haar leidinggevenden de verantwoordelijkheid de begroting voor het komende jaar in te dienen. Hiervoor heeft zij samen met Kubion de applicatie ‘Kubion Analyser’ ontwikkeld. Met deze module kan per afdeling of team de verantwoordelijkheid worden gedelegeerd de begroting per kostenplaats te benoemen. Een leidinggevende op een hoger niveau kan dit vervolgens beoordelen en zijn / haar cijfer ter beoordeling aanbieden. De goedgekeurde cijfers worden vervolgens als normen voor de KPI’s in het datawarehouse verwerkt.

In augustus 2010 heb ik De Key geadviseerd bij de herinrichting van kostenplaatsen, het benoemen van de normen en gewenste wijzigingen in de module vertaald naar een functioneel ontwerp.

Terug naar portfolio ↵