Sturingsinformatie HRM Haarlemmermeer

Na implementatie van het nieuwe E-HRM systeem Workforce is sterkt de behoefte ontstaan de informatievoorziening bij HRM op een hoger niveau te brengen. De informatie uit dit systeem was onvoldoende en onbetrouwbaar. Daarnaast is er in diverse andere HRM systemen informatie aanwezig die zij onvoldoende gebruikten. Een goede informatievoorziening is een essentieel onderdeel voor adequate bedrijfsvoering voor zowel managers als voor de interne HRM bedrijfsvoering. Daarnaast rapporteren zij veel informatie naar derden voor bijvoorbeeld benchmarks, jaarverslagen en subsidieverzoeken.

Om de gewenste informatiebehoefte te realiseren heb ik de gewenste rapportages en de werkwijze voor het maken van de rapportages voor de verschillende doelgroepen in kaart gebracht. Op basis van deze analyse heb ik een advies geschreven voor een werkwijze om een betrouwbare bron en zo betrouwbare rapportages te genereren en deze te kunnen behouden. Daarnaast heb ik de definitie voor de te bouwen rapportages in het management informatie systeem “Bird” geschreven en de realisatie hiervan begeleid.

Terug naar portfolio ↵