Sturingsinformatie Bouw- en Woningtoezicht Breda

Voor een betere sturing op de verwerking van vergunningaanvragen had de leiding van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht behoefte aan aansluiting op het project voor bedrijfsbrede managementinformatie.

In 2009 heb ik voor hen de informatiebehoefte uit verschillende bronsystemen geïnventariseerd en het functioneel ontwerp met dimensionaal data model (OLAP-model) en data mapping (ETL) opgesteld dat door het bedrijfsbrede project kon worden opgepakt voor realisatie van de managementinformatie.

Terug naar portfolio ↵