Huurdersportaal Staedion

Om hun klanten beter van dienst te kunnen zijn heeft Staedion een huurdersportaal laten bouwen. 24 uur per dag en 7 dagen per week krijgen klanten antwoord op hun vragen, kunnen zij huurinformatie opvragen, betaalgegevens wijzigen en met behulp van een beslisboom reparatieverzoeken doorgeven die zonder tussenkomst van een medewerker in het onderhoudssysteem worden geregistreerd.

Voor het huurdersportaal heb ik wensen, eisen en processen vertaald naar een functioneel ontwerp voor de functionaliteiten van dit portaal. Tijdens de bouw fungeerde ik als spil tussen Staedion en de leverancier voor inrichting en aanpassingen van het portaal en begeleidde ik de test van het portaal.

Veel klanten maken gebruik van dit portaal, wat een ontlasting voor de klantenservice betekent.

In zijn rol als business consultant en als plaatsvervangend projectleider bij de implementatie van het klantenportaal van Staedion heb ik Erik ervaren als zeer prettig en professioneel. Zijn open en eerlijke houding maakten dat de verwachtingen bij de klant reëel waren. De passie voor de inhoud van het product die Erik toonde werkte aanstekelijk bij de betrokkenen.
Marike van ‘t Hoenderdaal, Projectleider huurdersportaal Staedion

Terug naar portfolio ↵