Resultaatgericht meten

Informatievoorziening die uw bedrijfsresultaten meet en verbetert

Mist u de mogelijkheid uit uw huidige IT-systeem de (meetbare) gegevens te genereren die nodig zijn voor een goede bedrijfsvoering? Haalt u deze gegevens nu veelal handmatig uit het systeem? Dat brengt een verhoogde kans op fouten en (te) veel arbeidsuren met zich mee.

Met behulp van Business Intelligence kunt u rapportages over gegevens uit verschillende systemen automatiseren. Ik help u uw KPI’s te formuleren, rapportages te definiëren en de te extraheren gegevens in kaart te brengen. Met deze KPI’s monitort u prestaties tot in detail en werkt u actief aan verbeterpunten in processen en teamprestaties.

Bij inzicht in uw successen en prestaties (KPI’s)kunt u denken aan:

  • inzicht in de aantallen per resultaat van uw huidige processen
  • inzicht in de prestaties over de afgelopen jaren/maanden/weken/dagen.
  • voorspellen van verwachte resultaten voor de komende periode
  • onvoorziene verbanden tussen gegevens ontdekken.

Een paar voorbeelden van sturen op uw processen

Voor het bepalen van de KPI’s is het de uitdaging te benoemen op welke prestaties de manager wordt afgerekend en daarbij niet alleen naar de financiële cijfers te kijken. Veel gebruikte perspectieven zijn de interne bedrijfsvoering, klanttevredenheid, ontwikkeling en groei. Herkenbare KPI’s voor de interne bedrijfsvoering zijn:

  • Verzuimcijfers: percentage, meldingsfrequentie en gemiddelde verzuimduur
  • Formatie en bezetting: bezettingspercentage, inhuur en personeelsbegroting
  • In-, door- en uitstroomcijfers

Wilt u meer sturen op uw KPI’s? Ik help u de juiste data te genereren uit uw informatiesysteem. Zo verbeteren prestaties en dat ziet u terug in uw bedrijfsresultaten.