Innovatief informatiesysteem

Een innovatief informatiesysteem

Bij de aanschaf van een informatiesysteem sluit u meestal een contract af voor meerdere jaren. Na afloop kunt u kiezen voor een verlenging van het contract wanneer het systeem nog steeds aan uw eisen voldoet.

Ontwikkelingen op de markt en/of wijzigingen in het bedrijfsproces, waarop het systeem onvoldoende aansluit doen echter vaak besluiten tot de aanschaf van een nieuw informatiesysteem. Een innovatief systeem, waarmee u inspeelt op de veranderingen in uw organisatie past dan beter. Daar komt veel bij kijken:

  • inzicht in de processen en informatiebehoefte, inclusief uitzonderingen en bijzonderheden
  • selectie van een passende leverancier
  • conversie van de gegevens naar het nieuwe systeem
  • inzicht in de (mogelijke) koppelingen met andere systemen die gerealiseerd worden met het nieuwe systeem.
  • implementatie van de functionaliteiten en toepasbaar maken voor de gebruikers ervan.

Een voorbeeld van innovatieve software: alles geregeld in een HRM-applicatie

Een medewerker meldt zich bij u ziek. U belt de personeelsadministratie. De HR-medewerker neemt met u de ziekmelding door en verwerkt dit in het systeem. Een uur later stuurt ze alle ziek- en betermeldingen van die dag handmatig door naar de aangesloten arbodienst.
Met een passend, geautomatiseerd HRM-systeem kan de HR-medewerker diezelfde ziekmelding met één druk op de knop verwerken en doorsturen naar de arbodienst. Hij of zij checkt bovendien eenvoudig de status van de ziekteverzuimbegeleiding van de medewerker in het hetzelfde systeem, terwijl elke medewerker in dezelfde applicatie zijn verlof indient en zijn opleiding aanvraagt.
De innovatie van dit informatiesysteem vermindert administratieve handelingen, waardoor de HR-medewerker ruimte heeft voor andere taken. De kans op fouten of te late signalering van wettelijk te volgen regels zijn minimaal en daarmee voorkomt u onnodige kosten.
Lees meer over de mogelijkheden van een innovatief, volledig geautomatiseerd HRM-systeem.
Wilt u ook:

  • Kunnen kunnen inspelen op veranderingen in de markt, uw bedrijfsprocessen of wet en regelgeving?
  • van uw papierwinkel af?
  • minder handelingen en uw (faal)kosten omlaag?
  • een efficiencyslag maken en applicaties onderling koppelen?

En eist u flexibiliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van uw systeem? Klop dan eens aan voor een gesprek over een innovatief informatiesysteem.